Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Chương trình MTQG phát triển Kinh tế - Xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn 2021-2030

Đội ngũ làm công tác dân tộc các cấp tỉnh Hòa Bình đã luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, tận tâm, hết lòng vì đồng bào các DTTS

Văn Hoa - 17:44, 07/08/2023

Đó là nhấn mạnh của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh tại Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình (8/8/2003 - 8/8/2023).

Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh tặng hoa chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình (8/8/2023 - 8/8/2023).
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh tặng hoa chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình (8/8/2003 - 8/8/2023).

Tới dự Lễ kỷ niệm, về phía Ủy ban Dân tộc (UBDT) có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh; lãnh đạo một số vụ, đơn vị trực thuộc.

Về phía tỉnh Hòa Bình có: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các thời kì; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh các thời kì; lãnh đạo phòng Dân tộc các huyện. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố: Vĩnh Phúc, Hà Nội, Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ, Thanh Hóa

Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh phát biểu tại Lễ kỷ niệm
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Phát biểu khai mạc tại Lễ kỷ niệm, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình Đinh Thị Thảo cho biết, chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBDT, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; sự phối hợp của các sở, ban, ngành, sự đồng hành và phối hợp của Huyện ủy, Thành ủy và UBND các huyện, thành phố… Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình đã thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng được giao, tham mưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định về an ninh chính trị, góp phần củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc.

“Với chặng đường 20 năm, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ công chức ngành công tác dân tộc của tỉnh qua các thời kỳ luôn cố gắng vươn lên, vượt khó, vượt khổ, tạo nên truyền thống vẻ vang và để lại những dấu ấn, được Nhân dân các dân tộc, nhất là đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh ghi nhận và tin yêu. Hình ảnh cán bộ dân tộc bám bản, bám làng, nơi nào khó khăn, gian khổ, hẻo lánh xa xôi đều có bước chân cán bộ ngành dân tộc”, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Đinh Thị Thảo nhấn mạnh.

Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình chúc mừng Ban Dân tộc
Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình chúc mừng Ban Dân tộc

20 năm qua, bộ máy làm công tác dân tộc của tỉnh Hòa Bình ngày càng được củng cố và phát triển, từng bước được nâng cao về chất lượng, với tinh thần “Tất cả vì đồng bào các dân tộc thân yêu”. Đội ngũ làm công tác dân tộc các cấp của tỉnh đã luôn khắc phục mọi khó khăn, cố gắng phát huy tinh thần trách nhiệm; tận tâm hết lòng vì đồng bào, vì công việc. Ban Dân tộc đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND triển khai nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên địa bàn, ban hành các chính sách của địa phương để hỗ trợ cho đồng bào phát triển. Thông qua các cơ chế, chính sách được Ban Dân tộc tỉnh tham mưu, đã góp phần từng bước phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), củng cố khối Đại đoàn kết các dân tộc, củng cố niềm tin sâu sắc của đồng bào các dân tộc trong tỉnh đối với Đảng, Nhà nước.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh phát biểu tại Lễ kỷ niệm
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Đến nay, các chương trình, chính sách đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) 1719 đã được triển khai nhanh, hiệu quả, với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện của địa phương. Tỉnh Hòa Bình đã trở thành một trong những “điểm sáng” về thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc trong phạm vi cả nước. Nhiều tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc đã nhận được nhiều bằng khen, cờ thi đua các cấp.

Nhân dịp này, thay mặt Ban cán sự đảng, lãnh đạo UBDT, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình đã đạt được trong 20 năm qua.

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình Đinh Thị Thảo phát biểu khai mạc tại Lễ kỉ niệm
Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình Đinh Thị Thảo phát biểu khai mạc Lễ kỉ niệm

Phát huy những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, bên cạnh những thời cơ và thuận lợi, nhiệm vụ công tác dân tộc và triển khai thực hiện các chính sách dân tộc còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc các cấp cần không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, rèn luyện tác phong làm việc, bảo đảm tinh thông nghiệp vụ, tập trung nghiên cứu và đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương, phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực, hỗ trợ cho vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm
Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm

Để làm tốt hơn nữa công tác dân tộc trong thời gian tới, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh trân trọng đề nghị Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hòa Bình chỉ đạo hệ thống chính trị toàn tỉnh tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc. Đề nghị cơ quan công tác dân tộc các cấp của tỉnh Hòa Bình thực hiện tốt một số nội dung sau:

Tăng cường công tác tuyên truyền đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân về đường lối, quan điểm nhất quán của Đảng về công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Trong đó, tập trung tuyên truyền thực hiện tốt Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; triển khai hiệu quả Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 10/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc (Quyết định số 1657/QĐ-TTg ngày 30/12/2022) và Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình MTQG.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc; kiên trì, nhất quán, thực hiện chính sách phát triển toàn diện và tạo điều kiện để các DTTS phát huy nội lực, phát triển bền vững; khơi dậy khát vọng vươn lên, khát vọng phát triển của đồng bào các DTTS; tạo sức mạnh của khối Đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh. Thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG 1719.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh trao đổi với Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình bên lề Lễ kỷ niệm
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh trao đổi với Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình bên lề Lễ kỷ niệm

Thực hiện Chiến lược và Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Chính phủ, gắn với quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương. Tiếp tục huy động có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới ở vùng đồng bào DTTS. Quy hoạch sắp xếp, phân bố dân cư hợp lý theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển bền vững. Đẩy mạnh phát triển hàng hóa, chú trọng công tác giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS trong hệ thống chính trị, phù hợp theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. 

Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe. Làm tốt công tác nghiên cứu, sưu tầm, gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của bản sắc văn hóa các dân tộc trong tỉnh. Xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, nhất là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn ngày càng vững mạnh. Đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống của đồng bào các dân tộc; trọng tâm là đồng bào vùng cao, vùng sâu, vùng xa.

Nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS. Kết hợp phát triển KT-XH với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tăng cường công tác dân vận; quán triệt và thực hiện tốt “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”. Bám sát địa bàn cơ sở, nắm vững tâm tư nguyện vọng của đồng bào. Chủ động giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh. Nâng cao hơn nữa vai trò của MTTQ, các đoàn thể Nhân dân trong tham gia triển khai chính sách dân tộc. Chú trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về công tác dân tộc. Tranh thủ sự giúp đỡ, ủng hộ của các tổ chức quốc tế trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình chụp ảnh lưu niệm cùng Trưởng, Phó phòng Dân tộc các huyện, thành phố tỉnh Hòa Bình
Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình chụp ảnh lưu niệm cùng Trưởng, Phó phòng Dân tộc các huyện, thành phố tỉnh Hòa Bình

Chăm lo đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc. Trước hết quan tâm, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc có đủ năng lực, trình độ để tham mưu, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của công tác dân tộc; trọng tâm là Chương trình MTQG 1719 và các chủ trương, chính sách khác. Quan tâm, nâng cao chất lượng đội ngũ Người có uy tín để thường xuyên nắm chắc tình hình an ninh chính trị, an ninh tư tưởng văn hóa, an ninh tôn giáo. Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Kịp thời giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp trong Nhân dân ngay tại cơ sở, nhất là những vấn đề liên quan đến chính sách dân tộc và công tác dân tộc, không để xảy ra những điểm nóng.

Nhân dịp này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh mong muốn cơ quan làm công tác dân tộc cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Hòa Bình không ngừng nâng cao năng lực và chất lượng công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố trong việc triển khai chủ trương của Đảng, Nhà nước về thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc theo đúng tinh thần “công tác dân tộc là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, cơ quan công tác dân tộc là cơ quan tham mưu, quản lý Nhà nước giúp cho chính quyền các cấp”.

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc đậm sắc màu văn hóa các DTTS được biểu diễn tại Lễ kỷ niệm
Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc đậm sắc màu văn hóa các DTTS được biểu diễn tại Lễ kỷ niệm

Thay mặt Ban cán sự đảng, lãnh đạo UBDT, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh trân trọng cám ơn sự quan tâm của các thế hệ lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam của tỉnh Hòa Bình đối với công tác dân tộc trong 20 năm qua. Mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm của cả hệ thống chính trị của tỉnh Hòa Bình; đặc biệt là sự phối hợp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND với UBDT. Tiếp tục tạo điều kiện để cơ quan công tác dân tộc các cấp trong tỉnh phát huy những kết quả đạt được thời gian qua, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao thời gian tới.

Phát huy truyền thống 20 năm xây dựng và trưởng thành, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh tin tưởng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc các cấp của tỉnh Hòa Bình tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng cố gắng, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, đổi mới sáng tạo, vươn lên dành những thành tích lớn hơn nữa trong công tác; góp phần xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Nhờ thực hiện tốt công tác dân tộc, chính sách dân tộc, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh Hòa Bình giảm còn 12,99%; thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/người; 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã; 100% con em các xã được đến trường đúng độ tuổi và người dân được đảm bảo tiếp cận các dịch vụ y tế; toàn tỉnh có 73 xã đạt chuẩn nông thôn mới…

Tin cùng chuyên mục