Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Chương trình MTQG phát triển Kinh tế - Xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn 2021-2030

Dân tộc- Tôn giáo

Kiên Giang: Gần 200 chư tăng, giáo viên tham gia Hội nghị tập huấn sách giáo khoa Khmer ngữ

Trong hai ngày 24 - 25/6, gần 200 chư tăng, giáo viên dạy chữ Khmer, giáo viên về hưu trên địa bàn các huyện Giồng Riềng, Châu Thành, Gò Quao, Vĩnh Thuận, Hòn Đất, An Biên, Kiên Lương, Giang Thành, Tân Hiệp, Tp. Hà Tiên và Tp. Rạch Giá (Kiên Giang) đã tham gia Hội nghị tập huấn sách giáo khoa Khmer ngữ.