Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Chương trình MTQG phát triển Kinh tế - Xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn 2021-2030

Đồng bào DTTS và miền núi với Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội

Kiên Giang: Những kết quả nổi bật trong công tác phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân biên giới biển Tây Nam

Kiên Giang là tỉnh vừa có biên giới đất liền, vừa có tuyến biển, đảo. Đây cũng là địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống (đứng thứ 3 trong khu vực). Thời gian qua, tỉnh Kiên Giang đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và an ninh biên giới quốc gia. Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới 2024, phóng viên báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc phỏng vấn, trao đổi với ông Nguyễn Thanh Phong, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Kiên Giang về những kết quả đạt được trong công tác phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân biên giới biển Tây Nam năm 2023.