Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Chương trình MTQG phát triển Kinh tế - Xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn 2021-2030

Những "hạt nhân" tích cực trong thực hiện Chương trình MTQG 1719

Minh Thu - 10:09, 04/06/2024

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình MTQG 1719), thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương đã có nhiều giải pháp hiệu quả. Đồng hành với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đội ngũ Người có uy tín chính là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong việc huy động sức mạnh đoàn kết, ý chí, quyết tâm của Nhân dân để thực hiện thành công Chương trình MTQG 1719.

Với những đóng góp của đội ngũ Người có uy tín, đời sống kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS đã có những chuyển biến rõ nét.
Với những đóng góp của đội ngũ Người có uy tín, đời sống kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS đã có những chuyển biến rõ nét

Người có uy tín phát huy vai trò “hạt nhân” ở cơ sở

Người có uy tín có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động trong đồng bào DTTS chung tay triển khai thực hiện chương trình. Mỗi khi Ban Dân tộc, các sở, ngành đi tuyên truyền ở vùng đồng bào DTTS, đội ngũ Người có uy tín đều có mặt, tiếp thu, tiếp cận chương trình, nội dung, nhất là trong 10 dự án và các tiểu dự án và nội dung thành phần. Từ đó, phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS chung tay thực hiện Chương trình MTQG 1719.

Ông Đinh Văn LungTrưởng Ban Dân tộc tỉnh Bình Định

Để chuẩn bị cho việc xây dựng Nhà văn hóa thôn, ông Ngô Văn Thanh - Người có uy tín thôn Khuổi Ma, xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đã không ngại khó, ngại khổ, hằng ngày cùng với cấp ủy Đảng thôn Khuổi Ma đến từng hộ dân, tuyên truyền, vận động, giải thích cho người dân hiểu việc cần sự chung tay của cả cộng đồng để thôn có được Nhà văn hóa khang trang, ý nghĩa. Nhờ sự tận tình, trách nhiệm với cộng đồng của ông Ngô Văn Thanh, 100% hộ đồng bào Mông thôn Khuổi Ma đã nhiệt tình đóng góp, ủng hộ xây Nhà văn hóa.

Trong quá trình thực hiện Chương trình MTQG 1719, ông Nghệ - Người có uy tín bản Yên Hòa, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã giải thích, tuyên truyền cho người dân hiểu rõ về ý nghĩa, mục đích cũng như tầm quan trọng của Chương trình. Ông Nghệ chia sẻ: Xã Mỹ Lý được thụ hưởng các dự án như: Dự án 2 về bố trí định canh định cư, Dự án 3 hỗ trợ bảo vệ rừng phát triển rừng, Dự án 4 về đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, Dự án 5 mua sắm trang thiết bị dạy học, Dự án 7 về lĩnh vực y tế, Dự án 8 về giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em, Dự án 10 về chính sách Người uy tín. Tôi đã vận động bà con cần đồng tình, ủng hộ các phần việc mà dự án đang triển khai, có vướng mắc thì cũng cần sớm trao đổi với Ban Quản lý bản để tháo gỡ nhanh nhất. Nhờ đó, các hạng mục, dự án thuộc Chương trình MTQG 1719 đã và đang được triển khai hiệu quả.

Ở tỉnh Trà Vinh, ông Huỳnh Phước Long - Người có uy tín tại ấp Thanh Trì A, xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, là một trong những thành viên được tỉnh Trà Vinh chọn đại diện tỉnh Tham dự Chương trình biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, là Người có uy tín trong đồng bào DTTS toàn quốc năm 2023 vì đã tích cực tham gia tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho đồng bào; nhất là các chủ trương, chính sách có liên quan trực tiếp đến đồng bào DTTS. 

Người có uy tín Kha Văn Nghệ ở bản Yên Hòa, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An (thứ 2 phải sang) chia sẻ thông tin về quá trình truyên truyền đến người dân về Chương trình MTQG 1719.
Người có uy tín Kha Văn Nghệ ở bản Yên Hòa, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An (thứ 2 phải sang) chia sẻ thông tin về quá trình truyên truyền đến người dân về Chương trình MTQG 1719

Đặc biệt, ông cũng là người rất tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là Chương trình MTQG 1719; cùng với địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ nhất là trong xây dựng NTM, đoàn kết dân tộc bảo vệ tình hình an ninh trật tự tại đại phương.

Tiếp tục phát huy vai trò Người có uy tín trong thực hiện Chương trình MTQG 1719

Có thể khẳng định, bằng uy tín, kinh nghiệm của mình, những năm gần đây, đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS đã có nhiều đóng góp thiết thực, cụ thể trên các mặt công tác. Những đóng góp quan trọng đó của đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS đã và đang góp phần quan trọng trong thành công của Chương trình MTQG 1719.

Theo chia sẻ của ông Đinh Văn Lung - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bình Định: “Tỉnh Bình Định có 21 xã thực hiện Chương trình MTQG 1719. Người có uy tín có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động trong đồng bào DTTS chung tay triển khai thực hiện chương trình. Mỗi khi Ban Dân tộc, các sở, ngành đi tuyên truyền ở vùng đồng bào DTTS, đội ngũ Người có uy tín đều có mặt, tiếp thu, tiếp cận chương trình, nội dung, nhất là trong 10 dự án và các tiểu dự án và nội dung thành phần. Từ đó, phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS chung tay thực hiện Chương trình MTQG 1719”.

Với những đóng góp của đội ngũ Người có uy tín, đời sống kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS đã có những chuyển biến rõ nét.
Với những đóng góp của đội ngũ Người có uy tín, đời sống kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS đã có những chuyển biến rõ nét

Còn với Sóc Trăng, triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719, đến nay, tỉnh đã giải ngân được trên 260 tỷ đồng thực hiện các công trình kết cấu hạ tầng cơ sở, phúc lợi xã hội, hỗ trợ đời sống vùng đồng bào DTTS. Kết cấu hạ tầng vùng đồng bào DTTS được tăng cường đầu tư, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho bà con.

Theo bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, với tinh thần đoàn kết, chủ động, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội địa phương có nhiều chuyển biến tích cực, các chính sách an sinh xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế… vùng đồng bào DTTS được thực hiện đầy đủ, kịp thời; các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư xây dựng và phát huy hiệu quả, các lễ hội truyền thống của đồng bào DTTS được tổ chức trang trọng, vui tươi, phù hợp với phong tục tập quán, bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào…

“Những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Sóc Trăng thời gian qua có sự đóng góp to lớn của những Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Đội ngũ này đã gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; tham gia thực hiện tốt các phong trào bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương...”, bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc chia sẻ.Tin cùng chuyên mục
Sơn La chú trọng sắp xếp, ổn định dân cư

Sơn La chú trọng sắp xếp, ổn định dân cư

Thực hiện Dự án 2, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình MTQG 1719), đến nay, đã có nhiều điểm định canh, định cư tập trung được tỉnh Sơn La đầu tư, xây dựng. Qua đó, giúp các hộ đồng bào DTTS vùng thiên tai ổn định đời sống, phát triển sản xuất.