Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Chương trình MTQG phát triển Kinh tế - Xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn 2021-2030

Thông tin đối ngoại đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Tuần tra bảo vệ an ninh biên giới dịp Tết dương lịch 2024

Ngày 28 và 29/12, Đồn Biên phòng Tri Lễ, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Nghệ An phối hợp với dân quân địa phương tổ chức tuần tra, bảo vệ an ninh khu vực biên giới Việt Nam - Lào.