Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Chương trình MTQG phát triển Kinh tế - Xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn 2021-2030

Phú Yên: Nâng cao đời sống đồng bào DTTS từ Chương trình MTQG 1719

Minh Thu - 16:52, 03/06/2024

Thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh Phú Yên đã nỗ lực triển khai có hiệu quả các Tiểu Dự án, Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719). Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống đồng bào các DTTS.

Ông Đoàn Văn Dúi (bìa phải) phấn khởi nói về ngôi nhà mới xây từ nguồn vốn hỗ trợ xây dựng nhà ở của Dự án 1, Chương trình MTQG 1719. (Ảnh: Ngô Xuân)
Ông Đoàn Văn Dúi (bìa phải) phấn khởi nói về ngôi nhà mới xây từ nguồn vốn hỗ trợ xây dựng nhà ở của Dự án 1, Chương trình MTQG 1719. (Ảnh: Ngô Xuân)

Hiệu quả từ các nguồn vốn

Kết quả thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG 1719 đã góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững ở địa phương. Đến hết năm 2023, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện Đồng Xuân đạt gần 44,9 triệu đồng (năm 2023), huyện còn 1.435 hộ nghèo, giảm 394 hộ; hộ nghèo DTTS giảm 257 hộ.

Ông Phạm Trung Chánh Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân

Năm 2022, từ nguồn vốn thuộc Dự án 2, Chương trình MTQG 1719, chị So Thị Tâm, thôn Kỳ Đu, xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân được hỗ trợ kinh phí mua sắm máy móc, nông cụ, làm dịch vụ sản xuất nông nghiệp. Chị mua 1 máy phát chồi, 1 máy cắt và khai thác gỗ keo. Không chỉ phục vụ cho rẫy keo của gia đình, tôi còn làm thêm dịch vụ nông nghiệp, tạo thêm nguồn thu nhập”.

Theo báo cáo của UBND huyện Đồng Xuân, trong 2 năm (2022 - 2023), huyện được phân bổ trên 7,5 tỉ đồng thực hiện Dự án 1 về giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt. Theo đó, chính quyền địa phương đã hỗ trợ 141 hộ nghèo xây dựng nhà ở; hỗ trợ 119 hộ dân thiếu đất sản xuất mua sắm máy móc, nông cụ, làm dịch vụ sản xuất nông nghiệp để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống; thực hiện đầu tư, nâng cấp, sửa chữa 3 công trình nước sinh hoạt tập trung, công trình nước sinh hoạt phân tán, với trên 360 hộ dân được thụ hưởng.

Cùng với đó, thực hiện Dự án 4 Chương trình MTQG 1719, huyện được phân bổ 15,3 tỉ đồng sửa chữa, xây dựng mới một số công trình đường dân sinh trên địa bàn các thôn vùng đồng bào DTTS; sửa chữa nhà rông, đài truyền thanh, trạm phát sóng, nâng cấp trường học…

Ông Phạm Trung Chánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân cho biết: Kết quả thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG 1719 đã góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững ở địa phương. Đến hết năm 2023, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện Đồng Xuân đạt gần 44,9 triệu đồng (năm 2023), huyện còn 1.435 hộ nghèo, giảm 394 hộ; hộ nghèo DTTS giảm 257 hộ.

Từ nguồn vốn Dự án 2 về quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư, người dân xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh được sắp xếp, bố trí nơi ở mới. (Ảnh: Ngô Xuân)
Từ nguồn vốn Dự án 2 về quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư, người dân xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh được sắp xếp, bố trí nơi ở mới. (Ảnh: Ngô Xuân)

Tại huyện Sơn Hòa, 203 ngôi nhà theo Dự án 1, Chương trình MTQG 1719 cũng đã và đang được xây dựng. Huyện đã hỗ trợ cải tạo đất sản xuất cho 6 hộ; đầu tư công trình nước sinh hoạt phân tán cho 490 hộ dân; sửa chữa 2 công trình nước sinh hoạt tập trung cho người dân trên địa bàn. Huyện Sông Hinh hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 52 hộ dân; hỗ trợ công trình nước sinh hoạt phân tán cho 233 hộ dân; hỗ trợ 3 công trình nước sinh hoạt tập trung cho người dân các xã: Sông Hinh, Ea Trol và Ea Ly.

Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG 1719

Xác định năm 2024 là năm tăng tốc để hoàn thành các mục tiêu của Chương trình MTQG 1719, từ đầu năm đến nay, Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên đã tham mưu UBND tỉnh; đồng thời, phối hợp cùng các địa phương quyết liệt rà soát, xác định tỉ lệ giải ngân vốn và khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chương trình, quyết tâm giải ngân 100% vốn kế hoạch giao trong năm 2024.

Người dân xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh thu hoạch lúa trên cánh đồng Trạm bơm Ea Lâm 2. (Ảnh: Ngô Xuân)
Người dân xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh thu hoạch lúa trên cánh đồng Trạm bơm Ea Lâm 2. (Ảnh: Ngô Xuân)

Ban Dân tộc tỉnh yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn Chương trình MTQG 1719, xác định tỉ lệ giải ngân, khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện; xác định tiến độ giải ngân đối với từng nội dung, từng Tiểu dự án…

Ban Dân tộc tỉnh cũng đề xuất điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước, kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước (bao gồm vốn đầu tư, sự nghiệp của các năm 2022, 2023 chưa giải ngân hết) chuyển nguồn sang năm 2024.

Tại buổi làm việc với các địa phương về đẩy nhanh tiến độ thực hện Chương trình MTQG 1719, ông Trương Văn Phương, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên đã yêu cầu các địa phương quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân kinh phí thực hiện Chương trình năm 2024 và kinh phí năm 2023 chưa giải ngân hết. Tập trung rà soát các đối tượng thụ hưởng các dự án, tiểu dự án; đánh giá khả năng thực hiện, giải ngân của từng nội dung, dự án đề xuất điều chỉnh cho phù hợp với khả năng giải ngân thực tế. Các địa phương chưa phân bổ vốn thực hiện Chương trình năm 2024 thì đẩy nhanh tiến độ thực hiện...

Năm 2024, UBND tỉnh Phú Yên đã phân bổ nguồn vốn Trung ương thực hiện Chương trình 1719 đợt 1 là 196,59 tỉ đồng, phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách tỉnh của UBND tỉnh Phú Yên là 14 tỉ đồng, huy động nguồn vốn tín dụng 13 tỉ đồng. Đến nay, các địa phương đã và đang giải ngân nguồn vốn thực hiện các Tiểu dự án, Dự án thuộc Chương trình MTQG 1719 theo đúng tiến độ, kế hoạch.

Tin cùng chuyên mục
Sơn La phát huy hiệu quả nguồn lực từ Chương trình MTQG 1719

Sơn La phát huy hiệu quả nguồn lực từ Chương trình MTQG 1719

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Chương trình MTQG 1719), tỉnh Sơn La đã huy động sự vào cuộc có trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân. Qua đó, phát huy hiệu quả nguồn lực từ chương trình, cải thiện và nâng cao đời sống Nhân dân vùng đồng bào DTTS và miền núi.