Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Chương trình MTQG phát triển Kinh tế - Xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn 2021-2030

Phát huy vai trò Người có uy tín trong thực hiện Chương trình MTQG 1719

Minh Thu - 06:36, 08/04/2024

Nhằm khơi dậy ý chí, quyết tâm của người dân trong việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719), thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương đã có nhiều giải pháp hiệu quả. Trong đó việc phát huy vai trò quan trọng của đội ngũ Người có uy tín được đặc biệt quan tâm. Bởi, Người có uy tín chính là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong việc huy động sức mạnh đoàn kết, ý chí, quyết tâm của người dân để thực hiện thành công Chương trình MTQG 1719.

Người có uy tín ở Tuyên Quang thường xuyên tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào DTTS.
Người có uy tín ở Tuyên Quang thường xuyên tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào DTTS.

Tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận

Ở thôn Thắng Bình, xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, nhiều năm nay, ông Hoàng Văn Thiên, Người có uy tín của thôn luôn chủ động phát huy vai trò, tiếng nói của mình trong những công việc chung của thôn, của xã. Nhận thức rõ Chương trình MTQG 1719 là Chương trình mới, đối tượng thụ hưởng chính sách nhiều, ông Thiên đã tự nghiên cứu, tìm tòi, cập nhật thông tin để đồng hành với cấp ủy Đảng, chính quyền xã, thôn trong quá trình tuyên truyền, vận động Nhân dân để người dân hiểu về ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của Chương trình.

Đầu năm 2023, bắt đầu triển khai Dự án nâng cấp tuyến đường từ thôn Cây Thông đi thôn Cây Quéo, thôn Thắng Bình, ông Thiên cùng với Chi bộ thôn vận động Nhân dân giải phóng mặt bằng mà không phải đền bù kinh phí. Trong đó, đã có hàng chục hộ dân hiến đất với diện tích khoảng 2.500m2.

Có thể khẳng định, bằng uy tín, kinh nghiệm của mình, những năm gần đây, đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS đã có nhiều đóng góp thiết thực, cụ thể trên các mặt công tác. Những đóng góp quan trọng đó của đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS đã và đang góp phần quan trọng trong thành công của Chương trình MTQG 1719.

Còn tại xã Linh Phú, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, sự đóng góp tích cực của Người có uy tín đã góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện của Chương trình MTQG 1719. Riêng tuyến đường 250m được đưa vào sử dụng năm 2022, Nhân dân thôn Pác Hóp đã hiến khoảng 1.000m2 đất; trong đó, bà Ma Thị Linh, Người có uy tín của thôn là người đầu tiên trong thôn hiến 60m2 đất. Trước đó, năm 2021, bà Linh cũng đã hiến khoảng 150m2 để làm đường. Những tấm gương Người có uy tín như bà Linh được cấp ủy, chính quyền xã luôn đề cao, tuyên truyền, biểu dương để phát huy vai trò của đội ngũ Người có uy tín trên địa bàn xã, góp sức thực hiện thành công Chương trình MTQG 1719.

Ở tỉnh Quảng Nam, những năm gần đây, đời sống đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh đã có nhiều khởi sắc nhờ các chương trình, dự án, chính sách dân tộc, các giá trị văn hóa truyền thống được lưu giữ và bảo tồn. Để từng bước thực hiện Chương trình MTQG 1719, các địa phương đặc biệt quan tâm phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của già làng, Người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động.

Theo ông Lê Đình Khánh, quyền Chủ tịch UBND xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam: Vai trò của già làng rất quan trọng trong việc phối hợp tuyên truyền các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là Chương trình MTQG 1719. Nhờ có già làng tham gia, công tác tuyên truyền mới có hiệu quả, nhất là mô hình liên kết chuỗi trồng sâm Ngọc Linh, liên kết chuỗi trồng cây thất diệp nhất chi hoa. Ông Khánh khẳng định.

Ở thôn 1, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, trước đây, già làng Nguyễn Thanh Phương có khu đất rộng, dự kiến cho các con làm nhà. Nhưng khi UBND huyện Nam Trà My cần đất để làm nhà cộng đồng tránh lũ, ông đã tự nguyện hiến cả khu đất của gia đình để chính quyền xây dựng công trình. Từ đó, mỗi khi ông Phương vận động người dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn hay các thực hiện chính sách mới, người dân đều nghe theo.

Đường đi do ông Kim Ruône (bìa phải), Bí thư chi bộ, Người có uy tín ấp Bót Chếch, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh hiến đất xây dựng.
Đường đi do ông Kim Ruône (bìa phải), Bí thư chi bộ, Người có uy tín ấp Bót Chếch, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh hiến đất xây dựng.

“Cầu nối” giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với người dân

Thời gian qua, Người có uy tín trong đồng bào DTTS đã và đang tích cực thể hiện tinh thần trách nhiệm với Đảng, Nhà nước và cộng đồng, gắn bó với cuộc sống hằng ngày của đồng bào DTTS.

Theo ông Nguyễn Văn Triết, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh: Bằng uy tín của mình, thời gian qua, đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS ở tỉnh Trà Vinh đã tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Khmer trong phum, sóc tham gia xây dựng 129 điểm mô hình kinh tế hộ theo hướng phát triển bền vững; hướng dẫn, động viên 1.530 hộ làm theo; tham gia cùng chính quyền địa phương thành lập 56 điểm mô hình tổ tự quản giảm nghèo; vận động hỗ trợ hộ nghèo 187 căn nhà tình thương… tổng số tiền hơn 5,6 tỷ đồng.

Cùng với đó, Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Trà Vinh đã vận động đồng bào cho hộ nghèo mượn 157.450m2 đất để sản xuất và hiến 149.072m2 đất và 15.417 ngày công lao động để thực hiện các công trình giao thông nông thôn, trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng; hỗ trợ xây dựng 4,831km đường và 20 cầu nông thôn với kinh phí hơn 8 tỷ đồng.

Người có uy tín trong vùng đồng bào Khmer, ông Thạch Danh (bìa trái), Chi hội trưởng Cựu chiến binh ấp Sóc Tro Trên, xã An Quảng Hữu (huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) cùng người dân chăm sóc tuyến đường hoa – sáng – xanh – sạch – đẹp.
Người có uy tín trong vùng đồng bào Khmer, ông Thạch Danh (bìa trái), Chi hội trưởng Cựu chiến binh ấp Sóc Tro Trên, xã An Quảng Hữu (huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) cùng người dân chăm sóc tuyến đường hoa – sáng – xanh – sạch – đẹp.

Ở ấp Sóc Tro Trên, xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, Cựu chiến binh, Người có uy tín Thạch Danh luôn được bà con Khmer trong ấp tin yêu, quý mến. Đến nay, ông đã vận động hơn 10 hộ, với 23 công đất (23.000m2) cho hộ Khmer nghèo mượn sản xuất. Ba năm gần đây, với vai trò là Chủ nhiệm CLB môi trường Cựu Chiến binh ấp, ông Thạch Danh đã góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào Khmer chung tay bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quang, thực hiện các tuyến đường hoa sáng - xanh - sạch - đẹp.

“Việc thực hiện chính sách và phát huy vai trò Người có uy tín trong đồng bào DTTS được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp ở Trà Vinh tích cực thực hiện. Từ đó đã phát huy hiệu quả công tác vận động, tập hợp Người có uy tín, xây dựng được lực lượng nòng cốt vùng có đông đồng bào DTTS. Với vai trò, trách nhiệm của mình, Người có uy tín thật sự là cầu nối giữa Đảng, nhà nước với đồng bào DTTS, là điểm tựa của cộng đồng dân cư”, ông Nguyễn Văn Triết nhận định.

Có thể khẳng định, bằng uy tín, kinh nghiệm của mình, những năm gần đây, đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS đã có nhiều đóng góp thiết thực, cụ thể trên các mặt công tác. Những đóng góp quan trọng đó của đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS đã và đang góp phần quan trọng trong thành công của Chương trình MTQG 1719.Tin cùng chuyên mục
Thái Nguyên phân bổ trên 645 tỷ đồng thực hiện Chương trình MTQG 1719

Thái Nguyên phân bổ trên 645 tỷ đồng thực hiện Chương trình MTQG 1719

Tỉnh Thái Nguyên vừa có kế hoạch phân bổ trên 645 tỷ đồng được cân đối từ nhiều nguồn để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719) của năm 2024. Trong đó, kế hoạch vốn năm 2024 là trên 458 tỷ đồng và trên 187 tỷ đồng từ kế hoạch vốn năm 2022, 2023 kéo dài thực hiện trong năm 2024.