Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Chương trình MTQG phát triển Kinh tế - Xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn 2021-2030

Đề xuất bổ sung chính sách chi thăm hỏi một số đối tượng là người DTTS

Hương Trà - 16:36, 31/05/2024

Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về Công tác dân tộc, Ủy ban Dân tộc đề xuất bổ sung chính sách chi thăm hỏi một số đối tượng là người DTTS.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh thăm hỏi, động viên đồng bào DTTS xã Ia Mơ, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh thăm hỏi, động viên đồng bào DTTS xã Ia Mơ, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai

Dự thảo bổ sung chính sách đặc thù chi thăm hỏi, chúc mừng, hỗ trợ đối với một số đơn vị, cá nhân là người DTTS nhằm thể chế hóa chủ trương "Tăng cường đồng thuận xã hội; củng cố lòng tin của đồng bào với Đảng và Nhà nước, phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, hoà nhập phát triển cùng với đất nước..." tại mục 4.2 Kết luận 65-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Cụ thể, dự thảo bổ sung Điều 12a, quy định chính sách chi thăm hỏi, chúc mừng, động viên đối với một số đơn vị, cá nhân là người DTTS" như sau:

Đối tượng được thăm hỏi, chúc mừng, động viên gồm:

a) Nguyên lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước là người DTTS;

b) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, sĩ quan lực lượng vũ trang có quân hàm cấp tướng đã nghỉ hưu là người DTTS;

c) Nguyên Lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương là người DTTS; nguyên Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là người DTTS;

d) Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú, Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú, Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú, giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ là người DTTS;

đ) Doanh nhân, trưởng thôn, bản và tương đương, nông dân sản xuất giỏi là người DTTS có đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS;

e) Người DTTS đạt giải thưởng cấp quốc tế và quốc gia;

g) Hộ DTTS nghèo sinh sống tại các xã, thôn vùng đồng bào DTTS;

h) Người DTTS, hộ DTTS bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, thiếu đói vùng đồng bào DTTS;

i) Trường mầm non, trường PTDTNT, trường PTDTBT, trường dự bị đại học, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; cơ sở tôn giáo, trạm y tế, UBND các xã đặc biệt khó khăn, đơn vị lực lượng vũ trang ở vùng đồng bào DTTS.


Tin cùng chuyên mục