Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Chương trình MTQG phát triển Kinh tế - Xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn 2021-2030

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì giao ban Lãnh đạo Ủy ban tuần 24, năm 2024

Hoàng Quý - 21:49, 10/06/2024

Chiều 10/6, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đã chủ trì cuộc họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban tuần 24, năm 2024. Tham dự cuộc họp có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Y Vinh Tơr, Y Thông, Nông Thị Hà; cùng lãnh đạo một số vụ, đơn vị.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì cuộc họp
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, trong tuần, căn cứ kế hoạch, chương trình công tác, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cùng các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đã tập trung chỉ đạo các vụ, đơn vị  thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2024 và chủ trì, tham dự nhiều hội nghị, cuộc họp quan trọng.

Lãnh đạo Ủy ban đã chỉ đạo, xử lý 202 văn bản; ký ban hành 53 văn bản. Chỉ đạo Văn phòng Ủy ban ban hành 4 thông báo kết luận, 4 công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban và đôn đốc, nhắc việc của Văn phòng đối với các vụ, đơn vị.

Trong tuần 23, các vụ, đơn vị đã chủ động phối hợp tham mưu thực hiện, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được Lãnh đạo Ủy ban giao như tham mưu, chuẩn bị nội dung, điều kiện phục vụ Lãnh đạo Ủy ban dự phiên chất vấn, trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; tham mưu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án bảo vệ Báo cáo quốc gia lần thứ 5 của Việt Nam thực thi Công ước quốc tế của Liên Hợp quốc về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (CERD) năm 2024; Quyết định Thành lập Hội đồng thẩm định nội bộ Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 - 2025; Quyết định Phê duyệt Đề án xuất bản Chuyên đề "Chính sách dân tộc, Lý luận và thực tiễn" của Tạp chí Dân tộc thuộc UBDT...

Về nhiệm vụ trọng tâm tuần 24, các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban tiếp tục chỉ đạo các vụ, đơn vị tập trung triển khai thực hiện các công việc, nhiệm vụ theo kế hoạch được giao, nhất là các đề án, chính sách trình Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, chỉ đạo Văn phòng Điều phối Chương trình 1719 và các vụ, đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ Quyết định điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG DTTS và miền núi; Chuẩn bị nội dung phục vụ phiên thảo luận tại Hội trường của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV về chủ trương điều chỉnh Chương trình MTQG DTTS và miền núi.

Chỉ đạo Vụ Tuyên truyền đẩy nhanh việc triển khai thực hiện Quyết định số 752/QĐ-TTg ngày 23/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đặt hàng một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2023 - 2025.

Vụ Kế hoạch Tài chính chủ trì tham mưu hoàn thành thẩm định nội bộ Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh Chương trình mục tiêu quốc gia DTTS và miền núi; chuẩn bị nội dung, điều kiện tổ chức các đoàn Lãnh đạo Ủy ban dự Lễ ra quân Điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS năm 2024…

Tại cuộc họp, các đại biểu bày tỏ đồng tình với báo cáo tại cuộc họp; đồng thời, phát biểu làm rõ hơn nhiều nội dung xoay quanh báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần 23, nhiệm vụ trọng tâm tuần 24; kế hoạch đi công tác địa phương năm 2024 của UBDT; báo cáo về việc chuẩn bị nội dung thảo luận về chủ trương điều chỉnh Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ 2021 - 2025.

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh ghi nhận những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua của các vụ đơn vị. Tuy nhiên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cho rằng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế và đề nghị các vụ, đơn vị khắc phục trong thời gian tới.

Về nhiệm vụ tuần tiếp theo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các vụ, đơn vị triển khai các nhiệm vụ được giao đảm bảo theo đúng chỉ đạo, đúng tiến độ. Đồng thời, yêu cầu các vụ, đơn vị liên quan phối hợp với Thư ký Lãnh đạo Ủy ban chuẩn bị tài liệu phục vụ các cuộc họp, hội nghị của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành đảm bảo nghiêm túc, kịp thời.

Đối với các nhiệm vụ cụ thể, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG 1719 chuẩn bị đầy đủ nội dung phục vụ phiên hop của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV liên quan đến việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi; đồng thời, phối hợp với Ban Soạn thảo Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh Chương trình MTQG DTTS và miền núi rà soát, hoàn thiện Báo cáo trình Chính phủ.

Về các nhiệm vụ liên quan đến đầu tư công, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh yêu cầu Vụ Kế hoạch Tài chính tham mưu giải pháp thực hiện Công điện 3 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024; các vụ, đơn vị hoàn thiện chủ trương đầu tư đối với các nhiệm vụ được giao, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Tin cùng chuyên mục