Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Chương trình MTQG phát triển Kinh tế - Xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn 2021-2030

“Tỉnh Hòa Bình cần triển khai thực hiện tốt hơn nữa 3 Chương trình MTQG cùng các chính sách khác để chăm lo cho đồng bào DTTS”

Thanh Huyền - 16:20, 22/01/2024

Đó là một trong những nội dung phát biểu chỉ đạo của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Hội nghị Công bố Quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.


Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trao Quyết định công bố Quy hoạch tỉnh Hoà Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trao Quyết định công bố Quy hoạch tỉnh Hoà Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tham dự Hội nghị có đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương. Về phía tỉnh Hòa Bình, có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hòa Bình.

Hòa Bình là tỉnh có vị trí chiến lược, nằm ở cửa ngõ của vùng Tây Bắc, tiếp giáp với thủ đô Hà Nội về phía Đông, là cực tăng trưởng của tiểu vùng phía Tây gồm Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên thuộc Vùng Trung du miền núi phía Bắc. Với nhiều tiềm năng, lợi thế so sánh, nguồn lực phong phú là điều kiện, tiền đề để Hòa Bình bước vào thời kỳ phát triển mới, tạo sự bứt phá vươn lên trở thành tỉnh có trình độ phát triển khá, có mức thu nhập bình quân thuộc nhóm dẫn đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Với sự hỗ trợ của Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương và cộng đồng người dân, doanh nghiệp, tỉnh Hòa Bình đã đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực; tiềm năng, lợi thế của tỉnh từng bước được phát huy.

Quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xây dựng trên cơ sở kế thừa những thành tựu quan trọng của giai đoạn trước, kết quả phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay phù hợp với định hướng, tầm nhìn phát triển của đất nước, tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; hệ thống quy hoạch cấp quốc gia và quy hoạch vùng. Đồng thời, Quy hoạch đã thể hiện tư duy mới, tầm nhìn mới để tạo ra cơ hội mới, động lực phát triển mới và giá trị mới cho tỉnh Hòa Bình với 7 quan điểm phát triển, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 5 khâu đột phát và 4 trụ cột phát triển; Quy hoạch tỉnh được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát triển các quan điểm của tỉnh qua các thời kỳ, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, đã cho thấy ý chí, khát vọng vươn lên.

Theo đó, thực hiện mục tiêu tổng quát là tỉnh Hòa Bình đạt trình độ phát triển khá, có mức thu nhập bình quân thuộc nhóm dẫn đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc, có nguồn nhân lực chất lượng cao, hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, năng lực cạnh tranh của tỉnh thuộc tốp khá của cả nước. Kinh tế phát triển với công nghiệp là động lực, du lịch là mũi nhọn, nông nghiệp sản xuất hàng hóa, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ là nền tảng, gắn kết với hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và hệ thống đô thị xanh, thông minh. Tài nguyên thiên nhiên, môi trường được quản lý chặt chẽ, khai thác, sử dụng hiệu quả. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện, các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc được giữ gìn và phát huy. Chủ động tham gia hội nhập quốc tế và kết nối với các trung tâm kinh tế lớn của đất nước; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc.

Tỉnh đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân thời kỳ 2021-2030 đạt 9%/năm; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt trên 8%/năm; đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người là 168-170 triệu đồng.

Về cơ cấu kinh tế, lĩnh vực nông - lâm - thủy sản chiếm khoảng 15%; công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 47%; dịch vụ chiếm khoảng 34%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm khoảng 4%.

Tỉ lệ hộ nghèo đa chiều bình quân hằng năm giảm từ 2 đến 2,5%/năm. Đến năm 2050, Hòa Bình trở thành tỉnh phát triển, có thu nhập bình quân đầu người đạt mức cao, là trung tâm dịch vụ du lịch và công nghiệp chế biến chế tạo hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Tỉnh có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và kết nối; hệ thống đô thị thông minh; khu vực nông thôn hiện đại, môi trường sống xanh, sạch, đẹp, giàu bản sắc văn hoá dân tộc, thích ứng hiệu quả với tác động của biến đổi khí hậu; người dân có điều kiện sống tốt, mức sống cao. Các giá trị, bản sắc văn hóa của các dân tộc trên địa bàn đặc biệt là văn hóa Mường và nền văn hóa Hòa Bình được giữ gìn, bảo tồn và phát triển.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và các đại biểu tham dự Hội nghị
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và các đại biểu tham dự Hội nghị

Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình cho biết: Tỉnh Hòa Bình luôn xác định công tác xây dựng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, có ý nghĩa hết sức quan trọng và phải đi trước một bước, đây là công cụ cần thiết để hoạch định, quản lý, điều hành thống nhất, xuyên suốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngành, lĩnh vực, cũng như phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của tỉnh. Sau thời gian rà soát, chuẩn bị công phu, bài bản, nghiêm túc, tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch, Quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1648/QĐ-TTg ngày 20/12/2023.

“Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, nhằm công bố rộng rãi các nội dung của Quy hoạch tỉnh, đồng thời tiếp tục mở rộng tầm nhìn và khát vọng, mong muốn đưa Hoa Bình đến gần với nhà đầu tư để chia sẻ, hợp tác và cùng nhau biến các tiềm năng, thế mạnh, mục tiêu, ý tưởng thành hiện thực, giúp Hòa Bình phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới”, ông Bùi Văn Khánh chia sẻ.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại Hội nghị
Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hòa Bình trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua. Phó Thủ tướng khẳng định, tỉnh Hoà Bình hội tụ đầy đủ tiềm năng, lợi thế và cơ hội để biến mục tiêu đến năm 2030 đạt trình độ phát triển khá, có mức thu nhập bình quân thuộc nhóm dẫn đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc thành hiện thực.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, tỉnh Hoà Bình phải tập trung chuẩn bị chu đáo và triển khai nhanh các dự án cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để Hoà Bình thu hút các nhà đầu tư và giữ được vai trò là trung tâm kết nối vùng. Hoà Bình cũng cần tập trung phát triển mạnh mẽ du lịch trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế và những giá trị văn hoá của địa phương. Triển khai tốt hơn nữa 3 Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) cùng các chính sách khác để chăm lo cho đồng bào DTTS.

Bên cạnh đó, tỉnh Hoà Bình phải tiếp tục triển khai xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận vừa có đạo đức, vừa có tri thức để chuẩn bị đủ nguồn lực thực hiện thành công quy hoạch, trong đó đặc biệt lưu ý đến cán bộ người DTTS và cán bộ làm công tác dân tộc.

Liên quan đến quy hoạch tỉnh Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị tỉnh Hòa Bình triển khai quy hoạch theo quan điểm “tuân thủ, linh hoạt, đồng bộ, thấu hiểu”.

Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt
Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt

Phát biểu Bế mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình cam kết nỗ lực đổi mới toàn diện, tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Hòa Bình tặng Bằng khen cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác quy hoạch tỉnh.


Tin cùng chuyên mục
Chủ tịch nước gặp mặt Đoàn đại biểu Người có uy tín tiêu biểu tham dự Chương trình “Điểm tựa của bản làng” lần thứ 2 năm 2024

Chủ tịch nước gặp mặt Đoàn đại biểu Người có uy tín tiêu biểu tham dự Chương trình “Điểm tựa của bản làng” lần thứ 2 năm 2024

Chiều 14/6, tại Phủ Chủ tịch, đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương đã gặp mặt Đoàn đại biểu Người có uy tín tiêu biểu là các già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo, Người có uy tín tiêu biểu khu vực biên giới, biển, đảo tại Chương trình “Điểm tựa của bản làng” lần thứ 2 năm 2024 do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức tại Hà Nội.