Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Chương trình MTQG phát triển Kinh tế - Xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn 2021-2030

Tin tức

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr thăm chúc Tết tại huyện Lắk

Lê Hường - 07:25, 02/02/2024

Chiều 1/2, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm và chúc Tết Người có uy tín, Nhân dân xã Đắk Nuê, Đắk Liêng và học sinh Trường PTDT Nội trú THCS huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk.


Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr phát biểu tại xã Đắk Nuê
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr phát biểu tại xã Đắk Nuê
Tham gia Đoàn còn có Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Dân tộc địa phương Điểu Mưu; Phó trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Lê Thị Thanh Xuân; Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk Lê Ngọc Vinh.

Ngoài ra, còn có sự đồng hành của các nhà tài trợ như: Công ty Minh Đăng Ninh Bình; Tập đoàn Công nghệ giáo dục Futurelang; Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk…

Huyện Lắk có 10 xã và 1 thị trấn, với 109 thôn, buôn, tổ dân phố. Theo kết quả rà soát hộ nghèo năm 2023, huyện còn 20,95% hộ nghèo, 16,81% hộ cận nghèo so với tổng dân số, trong đó, hộ đồng bào DTTS nghèo chiếm đa số. Trên địa bàn huyện có 22 thành phần dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào DTTS chiếm 63% dân số toàn huyện. Đến nay, huyện Lăk vẫn nằm trong danh sách 18 huyện nghèo theo Quyết định 353/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Toàn huyện Lắk hiện có 76 Người có uy tín trong đồng bào DTTS.
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr phát biểu tại xã Đắk Liêng
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr phát biểu tại xã Đắk Liêng

Báo cáo với Đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Nuê cho biết: Toàn xã có 8 buôn, 2 thôn gồm 22 dân tộc sinh sống, đồng bào DTTS chiếm đa số. Tính đến hết tháng 12/2023 thu nhập bình quân đầu người đạt 21 triệu đồng/người.

Hộ nghèo chiếm tỷ lệ 24,75%, trong đó, tỷ lệ số hộ nghèo DTTS chiếm 22,44%; hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 21,57%, trong đó hộ cận nghèo DTTS chiếm tỷ lệ 18,22%.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã luôn quan tâm công tác dân tộc, tình hình kinh tế - xã hội, an chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn xã cơ bản được giữ vững, ổn định, đời sống của đồng bào các dân tộc dần được cải thiện nhưng vẫn còn nhiều khó khăn so với mặt bằng chung của huyện, tỉnh.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr trao quà cho Người có uy tín xã Đắk Nuê
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr trao quà cho Người có uy tín xã Đắk Nuê

Tại xã Đắk Liêng, Chủ tịch UBND xã Ma Văn Hoàn báo cáo với Đoàn công tác: Xã có 7 thành phần dân tộc cùng sinh sống. Toàn xã có 18 thôn, buôn, trong đó có 11 buôn đồng bào DTTS với 56,32% đồng bào DTTS. Theo số liệu rà soát mới nhất, xã Đắk Liêng hiện có 14,3% hộ nghèo, 15,06% hộ cận nghèo, trong đó hộ đồng bào DTTS nghèo chiếm 11,93%, cận nghèo chiếm 12%. Thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt 38 triệu đồng/người/năm. Mục tiêu của xã đến năm 2025 phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới, hiện đã được 16/19 tiêu chí.

Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Dân tộc địa phương Điểu Mưu; Phó trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Lê Thị Thanh Xuân trao quà cho các gia đình chính sách, hộ đồng bào DTTS nghèo xã Đắk Nuê
Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Dân tộc địa phương Điểu Mưu; Phó trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Lê Thị Thanh Xuân trao quà cho các gia đình chính sách, hộ đồng bào DTTS nghèo xã Đắk Nuê

Phát biểu tại các địa phương đến thăm, chúc Tết, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr bày tỏ niềm vui với những thành tích mà các xã đã đạt được. Với sự tập trung chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo của chính quyền địa phương và đồng lòng của Nhân dân các dân tộc xã từng ngày phát triển đi lên. Người dân từ sản xuất nông nghiệp thuần túy, đến nay đã phát triển kinh tế nông nghiệp. Địa phương luôn quan tâm, không ngừng chăm lo cho người nghèo, cận nghèo và người yếu thế. 

Bên cạnh đó, các địa phương cũng đã kịp thời triển khai các chính sách, đặc biệt là tranh thủ và sử dụng tương đối hiệu quả của các chương trình mục tiêu quốc gia, các chính sách, dự án. Song song với đó, các địa phương cũng quan tâm chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phát triển giáo dục và đào tạo và bảo tồn văn hóa truyền thống.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr tặng quà cho xã Đắk Nuê
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr tặng quà cho xã Đắk Nuê

Về việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, do đây là chương trình mới, nên gặp những khó khăn nhất định. Vừa qua, Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành đã quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia với nhiều văn bản. Đến nay, những khó khăn về cơ chế trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cơ bản được tháo gỡ, các địa phương triển khai thuận lợi hơn.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr tặng quà cho Người có uy tín xã Đắk Liêng
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr tặng quà cho Người có uy tín xã Đắk Liêng
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr mong muốn các địa phương tiếp tục sử dụng, vận dụng hiệu quả chính sách; duy trì khối Đại đoàn kết các dân tộc; quan tâm chăm lo đời sống của đồng bào DTTS phấn đấu để thu hẹp khoảng cách vùng miền, khoảng cách đồng bào DTTS và đa số.
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr trao học bổng cho học sinh Trường PTDT Nội trú THCS huyện Lắk
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr trao học bổng cho học sinh Trường PTDT Nội trú THCS huyện Lắk
Bên cạnh đó, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Y Vinh Tơr đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ Người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là trong công tác tuyên truyền người dân giữ vững khối đại đoàn kết, phát triển kinh tế, giáo cụ và quan tâm đến bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình.

Nhân dịp này, Đoàn công tác tặng quà cho 18 Người có uy tín và 100 hộ gia đình chính sách, hộ đồng bào DTTS nghèo trên địa bàn hai xã Đắk Nuê và Đắk Liêng.

 Đoàn công tác chụp hình lưu niệm cùng học sinh Trường PTDT Nội trú THCS huyện Lắk
Đoàn công tác chụp hình lưu niệm cùng học sinh Trường PTDT Nội trú THCS huyện Lắk

Cùng ngày, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr làm Trưởng đoàn cũng đã đến thăm, chúc Tết và tặng 15 suất học bổng Tiếng Anh trị giá 30 triệu đồng cho học sinh Trường PTDT Nội trú THCS huyện Lắk.

Tin cùng chuyên mục
Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 gặp mặt Báo chí đầu Xuân Giáp Thìn năm 2024

Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 gặp mặt Báo chí đầu Xuân Giáp Thìn năm 2024

Chiều 22/2, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 (QK9) tổ chức buổi gặp mặt báo chí đầu Xuân năm 2024. Chủ trì buổi họp mặt có Thiếu tướng Hồ Văn Thái - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh QK9. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo, phóng viên các báo Quân khu và các cơ quan báo chí của Trung ương, địa phương trên địa bàn.