Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Chương trình MTQG phát triển Kinh tế - Xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn 2021-2030

Nghiên cứu Phát động Phong trào thi đua thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi

Hoàng Quý - 06:40, 22/02/2024

Đó là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao những kết quả mà phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng đã đạt được thời gian qua
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao những kết quả mà phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng đã đạt được thời gian qua

Trong năm vừa qua, Hội đồng, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát huy vai trò, triển khai tích cực, hiệu quả các hoạt động và hoàn thành tốt các nội dung, nhiệm vụ đã đề ra; đôn đốc các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương tổ chức phát động các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; tham mưu, đề xuất triển khai Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành; tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực và có tính lan tỏa cao, tạo được hiệu ứng tích cực trong xã hội, trong Nhân dân.

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”; nhằm nâng cao nhận thức và hành động về xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy việc học tập suốt đời cho mọi người dân. Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; được hưởng ứng, triển khai đồng bộ, hiệu quả và là một điểm sáng trong triển khai xây dựng hệ thống hạ tầng chiến lược.

Hưởng ứng Phong trào, các Bộ, ban, ngành, địa phương đã khởi công, khánh thành nhiều dự án hạ tầng quan trọng; riêng trong năm 2023 đưa vào sử dụng 475 km đường bộ cao tốc, nâng tổng chiều dài đường cao tốc đến nay là khoảng 1.900 km. Đây là tiền đề quan trọng để thực hiện thành công mục tiêu cả nước có 3.000 km đường cao tốc vào năm 2025. Các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; do Thủ tướng Chính phủ phát động tiếp tục là các phong trào thi đua trọng tâm, nòng cốt trong các phong trào thi đua của cả nước.

Công tác tôn vinh điển hình tiên tiến và khen thưởng được thực hiện tốt, kịp thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước. Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã có trên 1.900 quyết định khen thưởng cho trên 103.600 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc... Trong đó, khen thưởng hướng tới cơ sở, đối tượng là nông dân, công nhân, đội ngũ trí thức, các nghệ nhân…

Thay mặt Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Hội đồng đã biểu dương và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm và đóng góp tích cực của các thành viên Hội đồng; các bộ, ban, ngành, địa phương, tổ chức đoàn thể đã hưởng ứng, phát động, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua; đánh giá cao những kết quả mà phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng đã đạt được thời gian qua, đóng góp quan trọng vào triển khai thành công các nhiệm vụ chính trị của đất nước trong năm 2023.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Nghiên cứu Phát động Phong trào thi đua thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi (Ảnh IT)
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Nghiên cứu Phát động Phong trào thi đua thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi (Ảnh IT)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thời gian tới công tác thi đua, khen thưởng cần tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu: Bám sát chủ đề điều hành; kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững; của Chính phủ, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả các nhiệm vụ thi đua, khen thưởng gắn với nhiệm vụ chính trị của từng bộ, ban, ngành, địa phương, tổ chức, đoàn thể, cá nhân; khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Nghiên cứu Phát động Phong trào thi đua thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi; làm sống động, làm mới các phong trào thi đua; đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021 - 2025”; phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”.

Bên cạnh những Phong trào thi đua đang thực hiện nêu trên, sẽ tổ chức phát động Phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát đến năm 2025”; chia làm 2 giai đoạn, với cách tiếp cận toàn diện, toàn dân, bao trùm. Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức triển khai thực hiện trong tháng 2/2024.

Tin cùng chuyên mục
Bản làng đổi thay, người dân đồng thuận nhờ thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc

Bản làng đổi thay, người dân đồng thuận nhờ thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc

Đảng ta luôn xác định vấn đề dân tộc và đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Quán triệt quan điểm của Đảng, trong những năm qua, công tác dân tộc, thực hiện các chính sách dân tộc của tỉnh Kon Tum đã có nhiều đổi mới, góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý điều hành của Nhà nước. Đồng bào DTTS luôn nỗ lực lao động, sản xuất vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.