Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Chương trình MTQG phát triển Kinh tế - Xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn 2021-2030

Bắc Kạn: Khi những người lính làm công tác dân vận

Công Minh - 15:42, 28/11/2023

Cùng với nhiệm vụ xây dựng đơn vị chính quy, hiện đại, những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Pác Nặm phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác dân vận, giúp nhân dân trên địa bàn phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, tăng cường chặt chẽ mối quan hệ quân dân.

Cán bộ, sĩ quan Ban Chỉ huy Quân sự huyện Pác Nặm giúp người dân Sửa chữa lại nhà ở sau thiên tai.
Cán bộ, sĩ quan Ban Chỉ huy Quân sự huyện Pác Nặm giúp người dân sửa chữa lại nhà ở sau thiên tai.

Với tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Pác Nặm đã bám sát địa bàn, nắm tình hình an ninh chính trị, nhất là các khu vực có hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật để tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chính sách đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; giúp địa phương phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Song song với đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Pác Nặm cũng đã thực hiện tốt công tác dân vận gắn với việc chung tay xây dựng nông thôn mới. Nội dung, hình thức tổ chức thực hiện sát với yêu cầu nhiệm vụ đơn vị và thực tiễn tại các địa phương đó là tổ chức huấn luyện kết hợp với công tác dân vận giúp Nhân dân tu sửa, bê tông đường liên thôn, nhà họp thôn, sửa chữa nhà ở, vệ sinh môi trường nông thôn, hỗ trợ người dân bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng…

Trong khoảng 3 năm trở lại đây, hơn 1.200 lượt cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện Pác Nặm đã hỗ trợ người dân tại cơ sở. Đơn vị đã sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí do Bộ Quốc phòng cấp để phối hợp với các đơn vị, địa phương thực hiện xóa nhà tạm cho 23 hộ dân trên địa bàn huyện. Hỗ trợ hàng trăm suất quà có giá trị cho các hộ nghèo, gia đình khó khăn, gia đình chính sách, người có công với cách mạng dịp lễ, Tết. Tổ chức phương án diễn tập tại chỗ và phòng chống cháy nổ được 27 lượt với gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ các xã và Nhân dân tham gia.

Hình ảnh lực lượng vũ trang nói chung và lực lượng dân quân tự vệ nói riêng ở Pác Nặm thời gian qua đã góp phần không nhỏ vào những kết quả chung trong phong trào xây dựng nông thôn mới và sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
Giúp dân xây dựng đường giao thông nông thôn

Với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, khéo léo trong tuyên truyền, vận động của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Pác Nặm đã từng bước khơi dậy truyền thống yêu nước, phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, nhằm lan tỏa, tác động sâu rộng về những hình ảnh đẹp của lực lượng vũ trang huyện trên mọi lĩnh vực, củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, tăng cường đoàn kết quân - dân, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững mạnh. Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và nâng cao chất lượng công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Chia sẻ với chúng tôi, Thượng tá Hoàng Mai Thao, Chính trị viên, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Pác Nặm cho biết: Pác Nặm là địa phương có phần lớn người dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống vật chất tinh thần của một bộ phận người dân còn gặp nhiều khó khăn. Trước thực tiễn của địa phương, đơn vị đã nỗ lực khắc phục khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao là huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. 

Cùng với đó là triển khai có hiệu quả công tác dân vận ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội… bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Qua đó góp phần củng cố “thế trận lòng dân”, cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo. Đến nay, công tác này đã đạt được những kết quả tích cực góp phần bảo đảm quốc phòng – an ninh, tạo được niềm tin trong Nhân dân.

Những hành động, việc làm thiết thực của cán bộ, sĩ quan Ban Chỉ huy Quân sự huyện Pác Nặm cũng như lực lượng dân quân tự vệ ở địa phương đã mang lại ý nghĩa tốt đẹp, góp phần tô thắm thêm tình đoàn kết, gắn bó quân dân, tạo được hình ảnh đẹp và niềm tin trong Nhân dân.
Những hành động, việc làm thiết thực của cán bộ, sĩ quan Ban Chỉ huy Quân sự huyện Pác Nặm cũng như lực lượng dân quân tự vệ ở địa phương đã mang lại ý nghĩa tốt đẹp, góp phần tô thắm thêm tình đoàn kết, gắn bó quân dân, tạo được hình ảnh đẹp và niềm tin trong Nhân dân.

Có thể nói, những kết quả trong phong trào “Dân vận khéo” của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Pác Nặm thời gian qua đã góp phần không nhỏ vào những kết quả chung trong phong trào xây dựng nông thôn mới và sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Đồng thời qua đó đã phát huy được sức mạnh tổng hợp, thắt chặt mối đoàn kết gắn bó máu thịt giữa quân với dân và hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ” trong lòng nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện .

Tin cùng chuyên mục
Bước tiến mới của lĩnh vực công tác dân tộc: Đột phá về tư duy làm chính sách (Bài 3)

Bước tiến mới của lĩnh vực công tác dân tộc: Đột phá về tư duy làm chính sách (Bài 3)

Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 với những đột phá về tư duy làm chính sách, đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019, vừa đúng 1 năm sau khi có Nghị quyết số 74/2018/QH14 ngày 20/11/2018. Điều này cho thấy, sự thống nhất và tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị trong thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi.