Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Chương trình MTQG phát triển Kinh tế - Xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn 2021-2030

TP. Hạ Long (Quảng Ninh): Giai đoạn 2024-2029, tiếp tục phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS, miền núi

Mỹ Dung - 00:04, 15/06/2024

Ngày 14/6, TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ I năm 2024 với chủ đề: “Các dân tộc đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng hội nhập và phát triển bền vững”. Đại hội có sự tham gia của 150 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 23.500 đồng bào của 32 DTTS trên địa bàn.

UBND TP Hạ Long đã biểu dương, khen thưởng 20 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2019 - 2024
UBND TP. Hạ Long biểu dương, khen thưởng 20 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2019 - 2024

Sau sáp nhập, TP. Hạ Long có 7,3% dân số là người DTTS sinh sống. Giai đoạn 2019-2024, Thành phố đã thực hiện nghiêm túc các chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, tạo mọi điều kiện để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, vùng đồng bào DTTS của Thành phố. Các chỉ tiêu đề ra của Thành phố đều đạt và vượt như: 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; 100% xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế; thu nhập bình quân đầu người của người dân vùng đồng bào DTTS đạt trên 73 triệu đồng/người/năm; trên địa bàn Thành phố không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí nâng cao của tỉnh...

Giai đoạn 2024 - 2029, TP. Hạ Long đặt mục tiêu tiếp tục phát triển bền vững kinh tế - xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn vùng nông thôn, vùng đồng bào DTTS, miền núi gắn với thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, xây dựng nông thôn phát triển toàn diện; thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều bền vững; tập trung ưu tiên nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế của vùng đồng bào DTTS, miền núi để phát triển các lĩnh vực kinh tế, nhất là lĩnh vực du lịch cộng đồng;...

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu các DTTS thành phố Hạ Long lần thứ I, năm 2024
Toàn cảnh Đại hội Đại biểu các DTTS TP. Hạ Long lần thứ I, năm 2024

Đại hội đã bầu chọn 34 đại biểu là những điển hình tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực đại diện cho các dân tộc trên địa bàn Thành phố đi dự Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Quảng Ninh lần thứ IV, năm 2024. Đại hội thông qua Quyết tâm thư Đại hội Đại biểu các DTTS TP. Hạ Long lần thứ I, năm 2024.

Nhân dịp này, UBND TP. Hạ Long đã biểu dương, khen thưởng 20 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2019 - 2024.

Tin cùng chuyên mục
Thừa Thiên Huế: Đồng bào các DTTS vững niềm tin đi đến tương lai

Thừa Thiên Huế: Đồng bào các DTTS vững niềm tin đi đến tương lai

Được đánh giá là một trong những địa phương triển khai Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 sớm và hiệu quả, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn nằm trong tốp đầu của cả nước. Nhờ đó, diện mạo vùng DTTS và miền núi của tỉnh Thừa Thiên Huế có những chuyển biến tích cực, đời sống của đồng bào DTTS ngày càng được cải thiện, nâng cao. Đây cũng là thành quả từ việc thực hiện Quyết tâm thư tại Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ III, năm 2019 đã đề ra.