Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Chương trình MTQG phát triển Kinh tế - Xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn 2021-2030

Tin tức

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr kiểm tra việc sắp sếp đơn vị hành chính tại Đắk Lắk

Lê Hường - 02:12, 14/06/2024

Ngày 13/6, Đoàn công tác Trung ương do Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr làm Trưởng đoàn đã làm việc về sắp xếp đơn vị hành chính tại tỉnh Đắk Lắk. Tham gia Đoàn công tác còn có đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị của Ủy ban Dân tộc và đại diện một số bộ, ngành.

Thứ trưởng Y Vinh Tơr phát biểu tại buổi làm việc
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr phát biểu tại buổi làm việc

Về phía tỉnh Đắk Lắk, tiếp và làm việc với Đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Võ Văn Cảnh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Phú Hùng cùng lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thị xã có liên quan.

Tỉnh Đắk Lắk hiện có 15 đơn vị hành chính huyện, 184 đơn vị hành chính cấp xã với diện tích tự nhiên 13.070, 41km2, dân số 2.207.244 người. Thực hiện nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030 của Trung ương, UBND tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng và hoàn thiện phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Võ Văn Cảnh phát biểu ý kiến tại buổi làm việc
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Võ Văn Cảnh phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

UBND các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai tổ chức điều tra, khảo sát, thu thập các tài liệu, số liệu, bản đồ, thu thập các thông tin, tổng hợp số liệu, đánh giá hiện trạng, so sánh với các tiêu chuẩn đơn vị hành chính theo quy định và xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính. Đến nay, Tp.Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ và huyện Krông Bông đã xây dựng Đề án, chỉ đạo tổ chức niêm yết danh sách cử tri để tổ chức lấy ý kiến. Huyện Ea Súp đã hoàn thiện Đề án, tổ chức lấy ý kiến 97,64% cư tri tán thành, trình HĐND cấp huyện, cấp xã thông qua nghị quyết tán thành chủ trương.

Theo Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, tỉnh Đắk Lắk có 4 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện bắt buộc sắp xếp gồm xã Hòa Tân (huyện Krông Bông), xã Ea Blang (thị xã Buôn Hồ), phường Thắng Lợi và phường Thống Nhất (Tp.Buôn Ma Thuột); 5 đơn vị hành chính cấp xã điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính gồm xã Ia Rvê và Ia Lốp (Ea Súp), Cư Pui, Cư Drăm, Hòa Phong của huyện Krông Bông.

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Đắk Lắk có 4 xã thuộc diện bắt buộc sắp xếp đon vị hành chính gồm thị xã M’Đrắk (huyện M’Đrắk), xã Tân Lập và xã Ea Ngai (huyện Krông Búk), xã Buôn Tría (huyện Lắk).

Tại buổi làm việc, đại diện các địa phương có liên quan cho rằng, quá trình triển khai thực hiện xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn gặp phải một số khó khăn như: Việc xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã phải tiến hành thông qua các quy trình phức tạp, thực hiện nhiều bước theo đúng quy định nên cần có thời gian triển khai thực hiện bảo đảm hiệu quả. Quá trình thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, UBND các huyện, thị xã, thành phố phải tự cân đối ngân sách để thực hiện quy trình, thủ tục, thuê đơn vị tư vấn đủ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực để thực hiện, trong khi nguồn lực của địa phương hạn chế nên việc thuê đơn vị tư là rất khó…,

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr nhấn mạnh: Qua báo cáo về kết quả thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính của tỉnh Đắk Lắk, Đoàn ghi nhận đánh giá cao tinh thần chủ động của địa phương. 

Đại biểu tham dự phát biểu ý kiến
Đại biểu tham dự phát biểu ý kiến

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr đề nghị trên cơ sở phương án tổng thể, ý kiến của Bộ Nội vụ, tỉnh báo cáo, phân tích cụ thể những khó khăn để làm căn cứ xây dựng phương án cho giai đoạn sau phù hợp hơn và mang tính lâu dài. Bổ sung các vấn đề có liên quan, có yếu tố đặc thù vào phương án tổng thể, tạo thành khung bao trùm.

Tỉnh cũng khẩn trương hoàn thiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính, có phương án, giải pháp sau sắp xếp từ cơ sở vật chất, nhân sự, thủ tục hành chính, giải quyết chế độ… Đặc biệt, trong quá trình thực hiện phải đúng quy trình, quy định như lấy ý kiến của người dân, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, gắn với trách nhiệm người đứng đầu.