Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Chương trình MTQG phát triển Kinh tế - Xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn 2021-2030

Tiếng nói từ cơ sở

Ông Võ Phiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi: Chắp cánh ước mơ khởi nghiệp là một trong những việc cần làm, phải làm

Minh Thu - 17:10, 04/08/2023

Vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Quảng Ngãi có nhiều tiềm năng, thế mạnh, nhiều sản phẩm đặc thù địa phương. Đây là điều kiện thuận lợi để các bạn trẻ mạnh dạn khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp thành công. Tuy nhiên hiện các dự án khởi nghiệp ở khu vực này vẫn còn hạn chế.

(BÁO IN) Ông Võ Phiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi: Chắp cánh ước mơ khởi nghiệp là một trong những việc cần làm, phải làm

Trong thời gian qua. những tấm gương khởi nghiệp của các bạn trẻ đã có sức lan tỏa tinh thần khởi nghiệp cho các bạn trẻ vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Chắp cánh ước mơ khởi nghiệp là một trong những việc cần làm, phải làm để tận dụng, biến lợi thế, tiềm năng thành cơ hội, tạo sự phát triển, mang lại miếng cơm, manh áo để cho cuộc sống của chúng ta ngày càng tươi đẹp hơn. Hiện nay, việc khởi nghiệp là nỗ lực của chính bản thân thanh niên nhưng rất cần sự đồng hành của hệ thống chính trị, bà con, các doanh nghiệp đi trước… để tạo điều kiện cho các bạn trẻ khởi nghiệp thành công. 

Tin cùng chuyên mục
Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình: 20 năm đồng hành với đồng bào DTTS

Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình: 20 năm đồng hành với đồng bào DTTS

Năm 2003, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 164/2003/QĐ-TTg ngày 08/8/2003 về việc thành lập Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Hòa Bình (nay là Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình). Trải qua chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển, Ban Dân tộc đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo và xây dựng các đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào DTTS trên địa bàn. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập (8/8/2003 - 8/8/2023), phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc trao đổi với bà Đinh Thị Thảo, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình.