Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Chương trình MTQG phát triển Kinh tế - Xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn 2021-2030

Lào Cai: Tiếp tục rà soát, nhận diện và tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Chương trình MTQG 1719

Trọng Bảo - 15:55, 05/04/2024

Đây là nhiệm vụ trọng tâm được đưa ra tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024 do Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai tổ chức ngày 05/4.

Lào Cai tiếp tục rà soát những khó khăn, vướng mắc trong triển khai Chương trình MTQG 1719 để kịp thời tháo gỡ
Lào Cai tiếp tục rà soát những khó khăn, vướng mắc trong triển khai Chương trình MTQG 1719 để kịp thời tháo gỡ

Trong quý I/2024, công tác dân tộc, các chính sách dân tộc và việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Chương trình MTQG 1719) trên địa bàn tỉnh Lào Cai được các cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ tổ chức triển khai thực hiện. 

Ban Dân tộc tỉnh, phòng dân tộc các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh và nhiệm vụ cơ quan thường trực các chính sách dân tộc; chủ động nắm bắt kịp thời tình hình vùng đồng bào đồng bào DTTS trên địa bàn trước trong và sau tết Nguyên Đán năm 2024.

Đặc biệt, trong Quý I, các địa phương đã và đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV năm 2024. Ban hành các kế hoạch về tổ chức Đại hội các cấp, thành lập Ban chỉ đạo Đại hội, các Tiểu ban giúp việc; phương án phân bổ đại biểu dự Đại hội; kế hoạch tuyên truyền trước trong và sau Đại hội... Theo đó, huyện Bảo Yên được lựa chọn là đơn vị tổ chức Đại hội điểm, dự kiến sẽ tổ chức vào trung tuần tháng 4 tới.

Về triển khai công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, Lào Cai tiếp duy trì 17 mô hình cấp tỉnh và 115 mô hình cấp huyện, xã. Trong quý I, các cơ quan, đơn vị , địa phương đã tổ chức lồng ghép 86 buổi tuyên truyền cho gần 6 nghìn lượt người nghe; Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức 03 hội nghị tập huấn cho hơn 300 người về bồi dưỡng kiến thức kỹ năng tuyên truyền, tư vấn, vận động đồng bào DTTS thay đổi hành vi về hôn nhân, cải tạo phong tục tập quán về hôn nhân gắn với bình đẳng giới…

Từ nguồn lực đầu tư từ Chương trình MTQG 1719 đã xây dựng được nhiều mô hình sinh kế ở vùng cao (Trong ảnh: Mô hình trồng dược liệu ở xã Nàn Sín, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai)
Từ nguồn lực đầu tư từ Chương trình MTQG 1719 đã xây dựng được nhiều mô hình sinh kế ở vùng cao (Trong ảnh: Mô hình trồng dược liệu ở xã Nàn Sín, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai)

Đặc biệt, một trong những nhiệm vụ quan trọng, được cả hệ thống chính trị đang tập trung vào cuộc triển khai đó là Chương trình MTQG 1719. Theo báo cáo, tính đến hết ngày 31/01/2024, tỉnh Lào Cai đã giải ngân được 1.169.364/1.665.747 triệu đồng vốn Chương trình MTQG 1719 năm 2023, đạt 70,2% kế hoạch. Tổng vốn huy động thực hiện Chương trình năm 2024 của tỉnh Lào Cai dự kiến 1.918.969 triệu đồng; Đến nay, đã giải ngân được 85.971/1.125.419 triệu đồng vốn Trung ương giao, đạt 7,6% kế hoạch (100% nguồn vốn đầu tư)…

Trong quá trình triển khai Chương trình MTQG 1719, ngoài những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, thì trên địa bàn tỉnh Lào Cai cũng còn gặp một số khó khăn nhất định như, quỹ đất của các địa phương hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân (thuộc Dự án 1); nhiều hộ gia đình nằm trong vùng thiên tai nguy hiểm cần phải di chuyển nhưng không bố trí được đất ở. Các địa phương chưa có Quy hoạch sử dụng đất nên rất khó khăn trong bố trí, sắp xếp dân cư...

Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc này, Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai đang tiếp tục phối hợp với các ngành tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện các văn bản hướng dẫn, cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình bảo đảm đồng bộ, phù hợp với các văn bản hướng dẫn của trung ương và điều kiện thực tế ở địa phương. Rà soát mục tiêu, nhiệm vụ và đề xuất điều chỉnh, bổ sung vốn thực hiện Chương trình MTQG 1719 phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương…

Tin cùng chuyên mục
Thừa Thiên Huế: Đồng bào các DTTS vững niềm tin đi đến tương lai

Thừa Thiên Huế: Đồng bào các DTTS vững niềm tin đi đến tương lai

Được đánh giá là một trong những địa phương triển khai Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 sớm và hiệu quả, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn nằm trong tốp đầu của cả nước. Nhờ đó, diện mạo vùng DTTS và miền núi của tỉnh Thừa Thiên Huế có những chuyển biến tích cực, đời sống của đồng bào DTTS ngày càng được cải thiện, nâng cao. Đây cũng là thành quả từ việc thực hiện Quyết tâm thư tại Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ III, năm 2019 đã đề ra.