Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Chương trình MTQG phát triển Kinh tế - Xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn 2021-2030

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì cuộc họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban

Trương Vui - 17:20, 18/09/2023

Ngày 18/9, tại Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đã chủ trì cuộc họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc (UBDT) tuần 37, triển khai nhiệm vụ tuần 38 năm 2023. Tham dự cuộc họp có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn cùng lãnh đạo một số vụ, đơn vị trực thuộc UBDT.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì cuộc họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì cuộc họp giao ban Lãnh đạo UBDT

Theo báo cáo tại cuộc họp, trong tuần, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh và các đồng chí lãnh đạo UBDT đã tham gia các đoàn công tác đi địa phương; chỉ đạo các vụ, đơn vị triển khai các nhiệm vụ thường xuyên, nhất là các nhiệm vụ liên quan đến Chương trình MTQG 1719; chủ trì, tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo; tiếp đón các Đoàn công tác, Người có uy tín đến thăm và làm việc với UBDT...

Tại cuộc họp, các vụ, đơn vị đã báo cáo tình hình triển khai và những khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc tham mưu sắp xếp, cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự của một số đơn vị thuộc UBDT: Ban Quản lý Dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng và một số Trường chuyên biệt; việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2023, dự toán Ngân sách sách Nhà nước năm 2024; triển khai công tác tuyên truyền cũng như các nhiệm vụ liên quan đến Chương trình MTQG 1719.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh yêu cầu tất cả các vụ, đơn vị cần quyết liệt đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ còn chậm trễ, nhất là các nhiệm vụ thuộc Chương trình MTQG 1719.

Liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, nhân sự ở một số đơn vị, căn cứ ý kiến của các vụ, đơn vị liên quan, giao Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu triển khai theo đúng quy định. Việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023, dự toán ngân sách sách nhà nước năm 2024, Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu các đơn vị đánh giá kỹ đối với từng nhiệm vụ, tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ khả thi, trọng điểm. Đồng thời cần đánh giá các khó khăn, vướng mắc để có kế hoạch triển khai hiệu quả.

Về đề xuất trình chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin tập trung phục vụ các nhiệm vụ thuộc Chương trình MTQG 1719, yêu cầu các vụ, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các quy trình, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật, sớm trình lãnh đạo UBDT xem xét, phê duyệt.

Tin cùng chuyên mục
Giải bài toán thiếu nước ở Hàm Tân

Giải bài toán thiếu nước ở Hàm Tân

Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, là vùng đất có đặc thù khí hậu nắng nóng, khô hạn kéo dài, thường bị xâm nhập mặn. Người dân Hàm Tân thường xuyên phải đối diện với tình trạng thiếu nước trong sinh hoạt và sản xuất. Những năm gần đây, từ các chính sách đầu tư của Nhà nước nói chung, chính sách đầu tư đặc thù của tỉnh Bình Thuận nói riêng, đã từng bước khắc phục tình trạng thiếu nước, tạo điều kiện để người dân, đặc biệt là đồng bào DTTS, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.