Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Chương trình MTQG phát triển Kinh tế - Xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn 2021-2030

Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế tập huấn triển khai Chương trình MTQG

Minh Thu - 17:21, 18/09/2023

Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức 2 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ các cấp về triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) tại huyện Nam Đông.

Quang cảnh lớp tập huấn
Quang cảnh lớp tập huấn

Tham dự tập huấn có đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn cấp huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Kế toán các xã thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi huyện Nam Đông.

Đây là nội dung thuộc Kế hoạch số 14/KH-BDT ngày 21/02/2023 của Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế về “Đào tạo, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ ở các cấp về triển khai Chương trình MTQG 1719 năm 2023”.

Các học viên tham gia tập huấn đã được truyền đạt các chuyên đề theo Quyết định số 1647/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về phê duyệt danh mục chuyên đề đặc thù thực hiện Tiểu dự án 4, Dự án 5, Chương trình MTQG 1719. Trong đó, trọng tâm giới thiệu, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc liên quan đến hệ thống các văn bản mới ban hành; quy trình thanh, quyết toán vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp (theo Thông tư 55/2023/TT-BTC).

Các học viên tham gia lớp tập huấn
Các học viên tham gia lớp tập huấn

Các học viên đã nghiêm túc lắng nghe, tích cực thảo luận, làm rõ những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai ở địa phương, cơ sở, phấn đấu giải ngân tối đa kinh phí được giao năm 2022 và 2023, trong đó, kinh phí được giao năm 2022 phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch giao.

 

Tin cùng chuyên mục
Giải bài toán thiếu nước ở Hàm Tân

Giải bài toán thiếu nước ở Hàm Tân

Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, là vùng đất có đặc thù khí hậu nắng nóng, khô hạn kéo dài, thường bị xâm nhập mặn. Người dân Hàm Tân thường xuyên phải đối diện với tình trạng thiếu nước trong sinh hoạt và sản xuất. Những năm gần đây, từ các chính sách đầu tư của Nhà nước nói chung, chính sách đầu tư đặc thù của tỉnh Bình Thuận nói riêng, đã từng bước khắc phục tình trạng thiếu nước, tạo điều kiện để người dân, đặc biệt là đồng bào DTTS, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.